Stretnutie v prírode

Kremnica - október 2011


Stretnutie v prírode

Podbanské - september 2011


Stretnutie v prírode

Podbanské - august 2011


Stretnutie v prírode

Banská Štiavnica - jún 2011