NAŠE PRÍSPEVKY

PRÍSPEVKY NAŠICH PRIATEĽOV
Monika BÍLKOVÁ
Katarína VANDÁKOVÁ
Miro Dobroslav PLACHÝ
Lívia FIRICOVÁ
Milan Igor CHOVAN


Zanikne priestor, zanikne čas ...
Ostane SVETLO, a to, čo v nás
plápolá radostne v Jeho vôli.